صفحه اصلی arrow مقالات و گزارشات arrow 14 قانون ايمني در كار با ليفت‌تراك
14 قانون ايمني در كار با ليفت‌تراك

ليفت‌تراك که اغلب آن را به اسم ليفتراک مي‌شناسند، در صنعت کاربرد زيادي دارد. حمل و جابه‌جايي بارها و محموله‌هاي سنگين، در بحث‌هاي لجستيك و پشتيباني توليد از اهميت زيادي برخوردار است. از طرفي حوادثي كه ليفتراك‌ها به‌وجود آورده يا مي‌آورند نيز بسيار زياد است. تنها در كشور آمريكا سالانه حدود 85 حادثه منجر به مرگ در اثر ليفتراك اتفاق مي‌افتد. همچنين به طور ميانگين سالانه 34 هزار و نهصد حادثه شديد و 61 هزار و هشتصد حادثه خفيف در اثر كار با ليفتراك در صنايع اين كشور رخ مي‌دهد. اين در حالي است كه حدود 860 هزار ليفتراك در صنعت اين كشور مشغول به كار است. همچنين طبق آمارهاي موجود، ليفتراك‌ها 25 درصد از حوادث منجر به مرگ در محيط‌هاي كاري را به خود اختصاص مي‌دهند. به همين دليل لازم است در صنايع گوناگون كشور رانندگان ليفتراك با قوانين ايمني كار با اين وسيله كاملا آشنا شوند تا از تعداد حوادث و مرگ و مير در محيط‌هاي شغلي كاسته شود.

قانون اول: گواهينامه

كساني كه به عنوان راننده ليفتراك در كارخانه‌هاي صنعتي استخدام مي‌شوند، بايد داراي گواهينامه ويژه رانندگي با ليفتراك باشند. اين گواهينامه بايد در تمام مدت كار همراه راننده باشد.


قانون دوم: بررسي

راننده ليفتراك بايد پيش از شروع به كار و سوار شدن به ليفتراك، كليه قطعات و تجهيزات ليفتراك را مطابق با چك ليستي كه به اين منظور از قبل تهيه شده است، كنترل کرده و در صورت مشاهده هر گونه نقص آن را به سرپرست اطلاع دهد.


قانون سوم: توجه به علايم رانندگي

بازرسان ايمني بايد با بررسي مسيرهاي عبور و مرور وسايل نقليه و انسان‌ها، تابلوها و علايم هشداردهنده و ايمني را در محل مناسب نصب کنند. راننده ليفتراك موظف است به اين علايم توجه كرده و در مسيرهايي كه تردد ليفتراك ممنوع است، رانندگي نكند.


قانون چهارم: پارك صحيح

راننده بايد ليفتراك را در محل مناسب پارک کند و سپس موانعي براي جلوگيري از حركت كردن ناگهاني ليفتراك در مقابل چرخ‌ها قرار دهد.


قانون پنجم: رانندگي صحيح

راننده ليفتراك بايد از حركت كردن، توقف كردن، چرخيدن و يا تغيير مسير دادن ناگهاني اجتناب كند. در صورت رعايت نكردن اين نكات، احتمال بروز حوادثي مانند برخورد با موانع، منحرف شدن و يا افتادن بار بسيار زياد است.


قانون ششم: كفش و دست خيس يا روغني ممنوع

راننده ليفتراك نبايد با دست‌هاي خيس يا روغني و همچنين كفش‌هاي خيس و يا روغني رانندگي كند. در اين صورت احتمال اينکه کنترل فرمان از دست راننده خارج شده و حادثه رخ دهد، زياد است.


قانون هفتم: استفاده نادرست ممنوع

راننده ليفتراك اجازه ندارد فرد ديگري را به وسيله شاخك‌هاي ليفتراك بالا ببرد. فراموش نکنيد که ليفتراك‌ها به اين منظور طراحي نشده‌اند. 


قانون هشتم: سوار شدن بر ليفتراك بدون سقف ممنوع

ليفتراك بايد داراي يك كابين راننده با درجه ايمني بالايي بوده و در قسمت سقف آن نيز حفاظ مناسب وجود داشته باشد.


قانون نهم: حمل بار غيرايمن ممنوع

راننده ليفتراك نبايد بارهايي را جابه‌جا كند كه احتمال سقوط شان زياد است. همواره بايد از پالت‌هايي با‌اندازه مناسب براي حمل بارها استفاده کرد. بارها را نبايد به وسيله يك شاخك ليفتراك حمل كرد و همواره بايد مركز ثقل بارها ميان دو شاخك قرار بگيرد. 


قانون دهم: حمل بار بيشتر از ظرفيت ليفتراك ممنوع

انواع ليفتراك‌ها براي حمل بارهايي با وزن‌هاي مشخص طراحي شده‌اند. چنانچه از يك ليفتراك با ظرفيت سه تن براي حمل باري به وزن چهار تن استفاده شود، احتمال بروز حادثه بسيار زياد است. براي جلوگيري از چنين وقايعي لازم است وزن بارها به طور تقريبي مشخص شوند.


قانون يازدهم: راندن روي سطوح لغزنده ممنوع

در مواقع بارندگي و يا پاشيدن روغن، سطح مسيرهاي عبور و مرور لغزنده است. در چنين مواقعي و به خصوص در شيب‌ها كنترل ليفتراك بسيار سخت مي‌شود و احتمال بروز حادثه بسيار زياد است.


قانون دوازدهم: ايستادن زير بار معلق ممنوع

راننده ليفتراك نبايد به افراد ديگر اجازه دهد تا از زير بارهايي كه توسط ليفتراك بالا رفته‌اند، عبور کنند و يا در آنجا توقف داشته باشند. ممكن است به هر علتي بار سقوط كند و موجب مرگ يا جراحت شديد براي افراد شود .


قانون سيزدهم: بالا بردن بار سنگين‌تر از ظرفيت ليفتراك ممنوع

در قانون يازدهم گفتيم که حمل بار‌هاي خيلي سنگين ممنوع است. قانون سيزدهم نيز مي‌گويد بالا بردن بار خيلي سنگين نيز ممكن است باعث شود ليفتراك به سمت جلو خم شده و ايجاد حادثه كند.


قانون چهاردهم: بيرون پريدن هنگام چپ شدن ليفتراك ممنوع

راننده ليفتراك نبايد هنگامي‌كه به هر علتي ليفتراك چپ مي‌شود به سمت بيرون حرکت کرده يا خود را پرت كند. در اين مواقع بهتر است با جمع كردن زانوها و فروبردن سر به پايين و ميان دست‌ها، در كابين بماند.

---- سلامتيران 

 
>>>> دیگر مقالات و گزارشات
ادامه ...