صفحه اصلی arrow مقالات و گزارشات arrow دستورالعمل كار با لیفتراک ها
دستورالعمل كار با لیفتراک ها

1.       رانندگان لیفتراک ها باید دارای گواهینامه مخصوص رانندگی باشند.

 

2.       رانندگان لیفتراک باید هر روز قبل از انجام کار لیفتراک  مورد استفاده را بازرسی نمایند که این بازرسی شامل موارد زیر است:

- تنظیم باد لاستیکها و بازدید چرخها 

- اطمینان از سالم بودن برق 

- بازدید ذخیره سوخت و روغن 

- اطمینان از شارژ صحیح باطری 

- اطمینان از سالم بودن قسمت بالا برنده و متمایل کننده 

 

3.       هرگز بیشتر از حد مجاز نباید به بالا برها بار تحمیل نمود.

4.       هرگز جهت تعادل بار نباید در انتهای لیفتراک وزنه و یا افراد سوار شوند.

5.       استفاده از دو دستگاه لیفتراک برای جا به جا کردن بارهای سنگین ممنوع می باشد.

6.       قبل از بلند کردن بار بایستی نسبت به سالم بودن سکوها و … و استحکام آنها با توجه به وزن بار اطمینان حاصل نمود.

7.       در حین رانندگی بایستی به علائم رانندگی در کارگاه دقت نمود و در مسیرهای خط کشی شده حرکت کرد.

8.       در سر بالایی ها و سرازیری ها مراقب وسیله نقلیه و بار موجود در آن باشید.

9.       در موقع عبور از محوطه دربها ، راهروها و تونلها به ارتفاع سقف توجه کنید.

10.   هرگز وسیله نقلیه را روشن رها نکنید و در موقع ترک آن سو ئیچ را از روی آن بردارید.

11.   حمل اشخاص بوسیله لیفتراک اکیدا" ممنوع می باشد.

12.   از کشیدن سیگار در نزدیکی باطریهای در حال شارژ و همچنین هنگام سوخت گیری اجتناب نمایید.

13.   در موقع سوخت گیری وسیله نقلیه را خاموش نمایید.

14.   عرض کلی لیفتراک با در نظر گرفتن بار نبایستی از 5/2 متر بیشتر باشد.

15.   در موقع حرکت بدون بار فاصله لبه پایینی چنگک از سطح زمین نباید از 15سانتی متر کمتر باشد.

16.   از حرکت سریع و دور زدن و توقف ناگهانی بایستی اجتناب کرد.

17.   بایستی اطمینان داشت که بار متعادل بوده و در جای خود محکم شده است تا از لغزش احتمالی و سقوط بار جلوگیری شود.

18.   باید در طول مسیر سرعت لیفتراک را ثابت نگه داشت.

منبع: مرکز آی تی پیمانکاران ایران - sheshmim.com 

 
>>>> دیگر مقالات و گزارشات
ادامه ...