صفحه اصلی
لیفتراک دست دوم سایه گستر

این شرکت در زمینه خرید و فروش لیفتراک واجاره لیفتراک در خدمت میباشد

- اجاره وتامین انواع لیفتراک
- خریدار انواع لیفتراک
- خریدار انواع لیفتراک
- لیفتراک دست دوم خرید وفروش
- فروش لیفتراک
نام شرکت: لیفتراک دست دوم سایه گستر
نام مسئول: فرزاد فردی
استان: قزوین
محدوده فعالیت: بین المللی
تلفن همراه: 09191859662
تلفن ثابت: 02832245970
ایمیل:
آدرس: شهر صنعتی البرز قزوین خیابان زکریای رازی قطعه 41