Advertisement
تمام محصولات افشاری
شرکت پارت ماشین ،تلفن 66067000 وارد کننده جک پالت دستی ساخت کشور ایتالیا ظرفیت 2 الی 5 تن کاملا متفاوت با جک پالت های موجود در باز ...
پارت ماشین پویا پیشرو- محدوده فعالیت: خاورمیانه
شرکت پارت ماشین ،تلفن 66067000 وارد کننده جک پالت دستی ساخت کشور ایتالیا ظرفیت 2 الی 5 تن کاملا متفاوت با جک پالت های موجود در باز ...
پارت ماشین پویا پیشرو- محدوده فعالیت: خاورمیانه
شرکت پارت ماشین ،تلفن 66067000 وارد کننده انواع استاکر برقی و دستی ساخت کشور ایتالیا ظرفیت 1.5 الی 2 تن کاملا متفاوت با بالابرهای ...
پارت ماشین پویا پیشرو- محدوده فعالیت: خاورمیانه
شرکت پارت ماشین ،تلفن 66067000 وارد کننده انواع استاکر برقی ساخت کشور ایتالیا ظرفیت 1.5 الی 2 تن کاملا متفاوت با پالت تراکهای موج ...
پارت ماشین پویا پیشرو- محدوده فعالیت: خاورمیانه
شرکت پارت ماشین ،تلفن 66067000 وارد کننده انواع پالت تراک برقی ساخت کشور ایتالیا ظرفیت 2 الی 3 تن کاملا متفاوت با پالت تراکهای مو ...
پارت ماشین پویا پیشرو- محدوده فعالیت: خاورمیانه
شرکت پارت ماشین ،تلفن 66067000 وارد کننده انواع تجهیزات انبارداری (جک پالت دستی، استاکر برقی، بالابر دستی، پالت تراک برقی، جک پالت ...
پارت ماشین پویا پیشرو- محدوده فعالیت: خاورمیانه
جک پالت دستی، لیفتراک دستی، پالت بر دستی با ظرفیت 2.5 الی 5 تن اصل ایتالیا با گارانتی متمایز و شرایط فروش ویژه 44908510 گروه شرکته ...
پارت ماشین پویا پیشرو- محدوده فعالیت: خاورمیانه
شرکت پارت ماشین ،تلفن 66067000 وارد کننده انواع تجهیزات انبارداری (جک پالت دستی، استاکر برقی، بالابر دستی، پالت تراک برقی، جک پالت ...
پارت ماشین پویا پیشرو- محدوده فعالیت: خاورمیانه
شرکت پارت ماشین ،تلفن 66067000 وارد کننده جک پالت دستی ساخت کشور ایتالیا ظرفیت 2 الی 5 تن کاملا متفاوت با جک پالت های موجود در باز ...
پارت ماشین پویا پیشرو- محدوده فعالیت: خاورمیانه

صفحه 1 - 9 از 9

1